สรงน้ำพระประเพณีสงกรานต์

วันที่ 26 เมษายน 2564 นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนแร่วิทยา เนื่องในประเพณีสงกรานต์