กลุ่มบริหารงบประมาณ

บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ    ขออนุมัติใช้งบประมาณ 2565    รายละเอียดการรับ-จ่าย เงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา    
 
เบิกจ่าย ไปราชการ
 

 

 

 
1 ก.ค. 65 | รับชม : 674 ครั้ง