ผลการประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2565

แสดงความยินดี กับ โรงเรียนแร่วิทยา ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภูมิภาค ลำดับที่ 2 ระดับดีเด่น

ประกาศ


 

30 ส.ค. 65 | รับชม : 199 ครั้ง