6 สัปดาห์ประชาธิปไตย

โรงเรียนแร่วิทยาเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

คู่มือครู

 


คู่มือนักเรียน
 

 

 

25 เม.ย. 66 | รับชม : 198 ครั้ง