ยินดีกับบุคลากรที่ย้ายสถานศึกษา

แสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูลในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
แสดงความยินดีกับคุณครูจิดาภา ลิ้มศิริโพธิ์ทอง ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
และ แสดงความยินดีกับ คุณครูณรงค์ศักดิ์ สุดารักษ์ ในโอกาสที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา


13 ต.ค. 65 | รับชม : 143 ครั้ง