อบรมวินัยจราจร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนแร่วิทยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่จัดกิจกรรมอบรม ตามโครงการให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายวัชรินทร์ พิมเก่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เป็นประธานในพิธีเปิด ภาคเช้าได้รับความอนุเคราะห์จาก ร้อยตำรวจตรี สุพจน์ เมื่อประโคน สถานีตำรวจภูธรเขวาสินรินทร์ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร เครื่องหมายและสัญลักษณ์จราจร ภาคบ่ายได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวิทตยา สงวนศิริ นักวิชาการชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ให้ความรู้เรื่องการใช้รถอย่างปลอดภัย มารยาท คุณธรรม และความมีน้ำใจในการขับรถ เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรแก่นักเรียน ทำให้เกิดความเข้าใจ และเคารพกฎจราจร