อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ ร.ว.ย.

สีประจำโรงเรียน

ขาว-เขียว
ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด และความมีระเบียบ
เขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ เข้มแข็ง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นชัยพฤกษ์