ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนแร่วิทยา
112 หมู่ 5 บ้านกันเตรียง ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนแร่วิทยา

...