ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนรังสี  หมายถึง  ความรุ่งโรจน์ โชติช่วงชัชวาล กระจายไปทั่วสารทิศ 
คบเพลิง  หมายถึง  ความสว่างไสวแห่งปัญญาและวิชาการ
รวงข้าว  หมายถึง สัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและความสามัคคี