ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 26 มิถุนายน 2567 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 21 มิ.ย. 67
2 Smart Teacher 2/2566 ทั่วไป 2 พ.ค. 67
3 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 2566 ทั่วไป 26 เม.ย. 67
4 รางวัลเยาวชนดีเด่น 2567 ระดับเขต ทั่วไป 20 เม.ย. 67
5 สถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร ทั่วไป 4 เม.ย. 67
6 การเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการลดและป้องกัน P.M 2.5 ทั่วไป 4 มี.ค. 67
7 งานวิจัยครูศิริญาภรณ์ ทั่วไป 2 มี.ค. 67
8 Best Practices 2566 ทั่วไป 23 ก.พ. 67
9 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2567 ทั่วไป 6 ก.พ. 67
10 รับสมัครนักเรียน 2567 ทั่วไป 19 ม.ค. 67
11 โรงเรียนคุณธรรม ระดับ 3 ดาว ทั่วไป 18 ม.ค. 67
12 กิจกรรมวันคริสต์มาส ทั่วไป 19 ธ.ค. 66
13 ต้อนรับบุคลากรใหม่ ทั่วไป 13 พ.ย 66
14 ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภาคเรียนที่ 2/2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ต.ค. 66
15 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 71 ทั่วไป 23 ต.ค. 66
16 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนแร่วิทยา ทั่วไป 18 ต.ค. 66
17 Smart Teacher 1/2566 ทั่วไป 17 ต.ค. 66
18 Best Practice ITA 2566 ทั่วไป 6 ต.ค. 66
19 กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ทั่วไป 6 ต.ค. 66
20 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา ทั่วไป 5 ต.ค. 66
21 การเยี่ยมบ้าน 2566 ทั่วไป 16 ก.ย. 66
22 รางวัลโรงเรียน ทั่วไป 16 ก.ย. 66
23 รางวัลบุคลากร ทั่วไป 16 ก.ย. 66
24 ถอดบทเรียน ITA ทั่วไป 15 ก.ย. 66
25 ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วไป 30 ส.ค. 66
26 ยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ทั่วไป 10 ส.ค. 66
27 ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ทั่วไป 26 ก.ค. 66
28 รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย 2566 ปี3 ทั่วไป 25 ก.ค. 66
29 ยินดีกับ Smart Teacher 2/2565 ทั่วไป 22 ก.ค. 66
30 ตัวชี้วัดระหว่างทาง - ตัวชี้วัดปลายทาง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ทั่วไป 14 ก.ค. 66
31 ระบบสำรวจความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป 6 ก.ค. 66
32 แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของจังหวัดสุรินทร์ ทั่วไป 27 มิ.ย. 66
33 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั่วไป 6 มิ.ย. 66
34 สถานศึกษาสีขาวฯ ระดับทอง ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 25 พ.ค. 66
35 สื่อสร้างการรับรู้ เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว ทั่วไป 24 พ.ค. 66
36 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก ทั่วไป 20 พ.ค. 66
37 ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 16 พ.ค. 66
38 ประชุมผู้ปกครอง 1/2566 ทั่วไป 13 พ.ค. 66
39 ขยายเวลา ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2566 จัดซื้อ-จัดจ้าง 3 พ.ค. 66
40 ยินดีกับบุคลากรที่ย้ายสถานศึกษา 2566 ทั่วไป 27 เม.ย. 66
41 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย ทั่วไป 25 เม.ย. 66
42 เชิญชวนใช้บริการเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ ทั่วไป 17 เม.ย. 66
43 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 31 มี.ค. 66
44 ยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล Best Practice ทั่วไป 30 มี.ค. 66
45 รายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 29 มี.ค. 66
46 ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ทั่วไป 27 มี.ค. 66
47 ผลการคัดเลือก Best Practices 2565 ทั่วไป 22 ก.พ. 66
48 ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ทั่วไป 30 ม.ค. 66
49 วิ่งเพื่อน้อง ปี 2 ทั่วไป 15 ธ.ค. 65
50 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70 ปี 2565 ทั่วไป 27 พ.ย 65
51 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 22 พ.ย 65
52 ผลการประเมิน ITA Online ทั่วไป 2 พ.ย 65
53 ยินดีกับบุคลากรที่ย้ายสถานศึกษา ทั่วไป 13 ต.ค. 65
54 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ทั่วไป 5 ต.ค. 65
55 รางวัลโรงเรียนต้นแบบ Active Learning ทั่วไป 29 ก.ย. 65
56 เชิญชวนทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ทั่วไป 17 ก.ย. 65
57 วันเยาวชนแห่งชาติ ทั่วไป 9 ก.ย. 65
58 ผลการประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2565 ทั่วไป 30 ส.ค. 65
59 รับเกียรติบัตร สิรินธรวิชาการ ทั่วไป 23 ส.ค. 65
60 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ทั่วไป 3 ส.ค. 65
61 กลุ่มบริหารวิชาการ ทั่วไป 1 ก.ค. 65
62 กลุ่มบริหารงบประมาณ ทั่วไป 1 ก.ค. 65
63 กลุ่มบริหารงานบุคคล ทั่วไป 1 ก.ค. 65
64 กลุ่มบริหารทั่วไป ทั่วไป 1 ก.ค. 65
65 คู่มือการใช้งาน ระบบ MOE Safty Center ทั่วไป 10 มิ.ย. 65
66 ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 พ.ค. 65
67 ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2565 จัดซื้อ-จัดจ้าง 26 เม.ย. 65
68 ระบบงานธุรการ-สารบรรณ ทั่วไป 31 มี.ค. 65
69 มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) ทั่วไป 15 พ.ย 64
70 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ทั่วไป 10 พ.ย 64
71 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันการทุจริต ทั่วไป 10 พ.ย 64
72 แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ทั่วไป 9 พ.ย 64
73 ใบประกาศสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ทั่วไป 19 ต.ค. 64
74 เผยแพร่ผลงาน ครูพิทักษ์ ทั่วไป 12 ก.ย. 64
75 เผยแพร่ผลงานวิจัยครูศิริญาภรณ์ ทั่วไป 12 ก.ย. 64
76 เผยแพร่ผลงานวิจัยครูอภิสิทธิ์ ทั่วไป 12 ก.ย. 64
77 เผยแพร่ผลงานวิจัยครูภาคิน ทั่วไป 12 ก.ย. 64
78 เผยแพร่ผลงาน ครูโสพิน ทั่วไป 11 ก.ย. 64
79 เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั่วไป 4 ก.ค. 64
80 นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 2564 ทั่วไป 29 มิ.ย. 64
81 ยื่นเสนอซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 มิ.ย. 64
82 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 28 พ.ค. 64
83 ใบประกาศสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ทั่วไป 28 พ.ค. 64
84 กำหนดการมอบตัว และรับอุปกรณ์การเรียน ทั่วไป 28 พ.ค. 64
85 การเปิดภาคเรียนที่1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCovid-19 ทั่วไป 22 พ.ค. 64
86 การปฏิบัติตนก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วไป 13 พ.ค. 64
87 เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 6 พ.ค. 64
88 เลื่อนกำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 6 พ.ค. 64
89 มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 28 เม.ย. 64
90 24 ปี โรงเรียนแร่วิทยา ทั่วไป 28 เม.ย. 64
91 มาตรการและแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั่วไป 26 เม.ย. 64
92 สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ทั่วไป 25 เม.ย. 64
93 รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 24 เม.ย. 64
94 นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย ทั่วไป 17 พ.ค. 63