การเยี่ยมบ้าน 2566

โรงเรียนแร่วิทยาได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครบ 100% ผ่านระบบ Saren4child จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
16 ก.ย. 66 | รับชม : 161 ครั้ง