สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

โรงเรียนแร่วิทยา เพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ที่ ????https://forms.gle/X9ELr8UuUZUjigDr8
หรือแสกนQR Code 
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่ ???? https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mD4dg0Q_vQLBBdIzSVekCAOaYuLqUqe_3SnZjmXSMaA/edit?usp=sharing
25 เม.ย. 64 | รับชม : 327 ครั้ง