มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนแร่วิทยากำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
ชั้น ม.1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
ชั้น ม.4 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนแร่วิทยา
***นักเรียนที่สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ให้นำหลักฐานการสมัครมาส่งในวันมอบตัวด้วย***
28 เม.ย. 64 | รับชม : 278 ครั้ง