เลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนแร่วิทยา ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จากเดิมคือวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564

อ่านประกาศ

6 พ.ค. 64 | รับชม : 377 ครั้ง