การปฏิบัติตนก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โรงเรียนแร่วิทยาจะเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด ได้เดินทางกลับมายัง จ.สุรินทร์ โดยเผื่อเวลาสำหรับกักตัว 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
13 พ.ค. 64 | รับชม : 276 ครั้ง