รับเกียรติบัตร สิรินธรวิชาการ

นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ สิรินธรวิชาการ ประจำปี 2565 วันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ แสดงความยินดีกับ เด็กชายฐนธัญ แถวทิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

อัลบั้มภาพ

เกียรติบัตรนักเรียน 

เกียรติบัตรครู 

23 ส.ค. 65 | รับชม : 260 ครั้ง