ยินดีกับ Smart Teacher 2/2565

โรงเรียนแร่วิทยา แสดงความยินดี กับบุคลากรที่ผ่านการพิจารณาและมีคุณสมบัติให้เป็นครูสอนดี ระดับ SMART TEACHER ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามกระบวนการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (LESSON STUDY)
คุณครูสมพงษ์ เป็นผาสุก
คุณครูเรขา พรพิมลวงศา


ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

22 ก.ค. 66 | รับชม : 174 ครั้ง